This course can no longer be booked.

Grupa C

zajęcia dla młodzieży i dorosłych, poziom średniozaawansowany

  • Ended
  • 400 złotych polskich
  • Lodowisko "Chwiałka"

Contact Details

  • Żelazka 1, Poznań, Polska

    881 688 000

    biuro@ukscascade.pl